Onze plannen

Een sociaal Europa

 • De loonkloof tussen mannen en vrouwen moet voor 2030 gedicht worden: mannen en vrouwen moeten gewoon hetzelfde geld krijgen voor hetzelfde werk.
 • We willen betere verlofregelingen en zorgdiensten voor mannen én vrouwen, om te vermijden dat mensen gedwongen worden parttime te werken of hun loopbaan te onderbreken.
 • We streven naar een fatsoenlijk sociaal minimum en een fatsoenlijk sociaal minimumloon in alle lidstaten van Europa.

Een eerlijk Europa

 • Multinationals moeten in Europa weer belasting gaan betalen, net als de bakker om de hoek. Landen in Europa mogen geen belastingparadijs meer zijn.
 • Er moet een belasting komen op omzet van digitale diensten voor techgiganten als Google en Facebook en strengere regels voor het toezicht op onze privacy.
 • Het is tijd dat er een einde komt aan allerlei schimmige constructies waar werkgevers misbruik maken van de regels en collega’s op de werkvloer tegen elkaar worden uitgespeeld. Werkgevers betalen gewoon mee aan pensioen- en verzekeringspremies.

Een duurzaam Europa

 • We willen een Europese CO2-belasting invoeren die het bedrijfsleven stimuleert duurzamer te handelen.
 • We gaan veel meer investeren in duurzaam en betaalbaar vervoer dat Europese landen met elkaar verbindt.
 • Er komt een kerosinebelasting voor de luchtvaartindustrie en we werken toe naar stookolie vrije vracht- en cruiseschepen.

Een sterk Europa

 • Om tot een effectiever buitenlandbeleid te komen schrappen we de unanimiteitsregel bij besluitvorming over gezamenlijke standpunten.
 • We willen meer investeren in ontwikkelingssamenwerking, het bevorderen van fatsoenlijk bestuur en het versterken van de rechtsstaat.
 • Europa verdient een steviger Europees parlement dat het recht krijgt om initiatieven in te dienen en Eurocommissarissen naar huis te sturen.

Meer weten?

Meer lezen over onze plannen? Lees dan hier ons hele verkiezingsprogramma. Heb je een vraag over mijn standpunten? Gebruik dan het contactformulier.